Κίνητρο για να πάρουν πίσω τις πινακίδες!

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να βγάλετε ξανά στους δρόμους τα οχήματά σας!

Κίνητρο για να πάρουν πίσω τις πινακίδες δίνει και για το 2017 το υπουργείο Οικονομικών, σε ενδιαφερόμενους κατόχους Ι.Χ. οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και για το έτος 2017, να άρουν την ακινησία καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας, έχοντας να επιλέξουν μεταξύ των εξής τριών επιλογών:

  • Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
  • Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών καταβάλλονται τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
  • Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του 2016 καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως και πέρυσι, οι παραπάνω τρεις επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη. Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος.

Με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε για το ίδιο θέμα πέρυσι η ΑΑΔΕ,  ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ακριβή ημέρα της άρσης.

Συγκεκριμένα, όπως ίσχυσε πέρυσι το σύστημα, προέβλεπε τα εξής:

Παράδειγμα 1:

Για επιβατικό Ι.Χ. 1.000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ.
Εστω ότι φορολογούμενος αιτείται άρσης ακινησίας στις 28 Ιουνίου 2017:

  • Για 1 μήνα. Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120x (2/12)=20 ευρώ.
  • Για 3 μήνες. Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας είναι 120x (4/12)=40 ευρώ.
  • Για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120x (7/12)+120x (2/12)=70 ευρώ+20 ευρώ=90 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Για επιβατικό Ι.Χ. με εκπομπές 100 γρ. CO2/χλμ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι: 100×0,90=90 ευρώ. Εστω ότι φορολογούμενος αιτείται άρσης ακινησίας στις 28 Ιουνίου 2017:

  • Για 1 μήνα. Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 9x (2/12)=15 ευρώ.
  • Για 3 μήνες. Τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας είναι 90x (4/12)=30 ευρώ.
  • Για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017. Θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 90x [(7/12)+ (2/12)]=90x (9/12)=67,5 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής άδειας και πινακίδων ή μη επιστροφής στη ΔΟΥ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 1 έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40 ευρώ) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες) του οχήματος εμπρόθεσμα (τελευταία εργάσιμη του τριμήνου), τότε επιβάλλεται πρόστιμο 120×2=240ευρώ.

Δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη ΔΟΥ όταν η άρση περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2017 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2018.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος εντός του 2017 δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω. Ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η μεταβίβαση, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για τον χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίμων.

Το ίδιο συμβαίνει εφόσον έχει προηγηθεί άρση ακινησίας, σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση στην περίπτωση διαγραφής οχήματος λόγω εξαγωγής του, όπου απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος και παρελθόντων ετών.Καταθεμένες Πινακίδες

Επίσης, στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση μίας εκ των τριών χρονικών περιόδων άρσης της ακινησίας, καιο κάτοχος αιτείται εκ νέου άρση, τότε θα καταβάλλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί).

Ηλεκτρικό Turbo (Βίντεο)

Το ηλεκτρικό Turbo είναι μια καινοτομία από  την Valeo Powertrain που συνδυάζει την διασκέδαση/οδήγηση με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Το ηλεκτρικό Turbo είναι μια καινοτομία από την Valeo Powertrain που συνδυάζει την διασκέδαση/οδήγηση με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Η γαλλική Valeo ήδη εξελίσσει μια νέα γενιά υπερτροφοδότη, η οποία εξαλείφει, σύμφωνα με τους τους δημιουργούς της, το ανεπιθύμητο φαινόμενο της υστέρησης απόκρισης στις χαμηλές στροφές.

Ο εν λόγω υπερτροφοδότης που βρίσκεται στην έξοδο του ιντερκούλερ τροφοδοτείται με τάση 48V μέσω κυκλώματος από μια μπαταρία ιόντων-λιθίου που φορτίζεται από ανακτημένη κινητική ενέργεια. Η λειτουργία του εστιάζει στις πολύ χαμηλές στροφές, εκεί δηλαδή όπου ακόμα η πίεση των καυσαερίων είναι πολύ χαμηλή και δεν αρκεί για να ενεργοποιήσει κάποιον από τους συμβατικούς υπερσυμπιεστές καυσαερίων. Με αυτό τον τρόπο, καθώς η φτερωτή του turbo εξακολουθεί να περιστρέφεται με ρυθμό 10.000 σ.α.λ., εξαλείφεται η όποια υστέρηση ή κενό στην απόκριση πολύ χαμηλά, καθώς η καμπύλη της ροπής ξεκινά να αναπτύσσεται σχεδόν από το ρελαντί.

Στα συν της νέας αυτής τεχνολογίας περιλαμβάνεται και η μείωση στην κατανάλωση καυσίμου που επιφέρει η υιοθέτησή της (ειδικά σε κινητήρες ντίζελ οι οποίοι συνδυάζονται με σύστημα ανάκτησης της κινητικής ενέργειας), η οποία κυμαίνεται από 7 έως και 20%, ενώ στα μειονεκτήματά της η ανάγκη ύπαρξης περισσότερων… ηλεκτρονικών κάτω από το εμπρός καπό.

Η εφαρμογή αυτή ανακοινώθηκε πως ήδη βρίσκεται στο στάδιο εξέλιξης από την Audi (σ.σ.: στα πρωτότυπα Α6 3.0 TDI Concept και RS5 TDI Concept), η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πρώτη εταιρεία, πιθανότατα μέσα στο 2016, που θα τον υιοθετήσει σε μοντέλο ευρείας παραγωγής. Υπό… σκέψη ωστόσο βρίσκονται πολλές ακόμα μεγάλες εταιρείας, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η GM, η BMW και η Mercedes, οι οποίες παρακολουθούν από κοντά τις όποιες εξελίξεις.

Πηγή: 4troxoi

Autocheck – Η νέα έρευνα

Ποιοι βγήκαν και ποιοι μπήκαν στα «κόκκινα» Οι νέες μάρκες που μπήκαν στην έρευνα. Ποια μάρκα έχασε 42% σε ένα μήνα και ποια κέρδισε 10% και μπήκε ψηλά, στα πράσινα.

Η έρευνα του Autocheck καταγράφει το πόσο ευχαριστημένοι αισθάνονται οι καταναλωτές, από το αυτοκίνητο τους. Βλάβες, τιμές service, διαθεσιμότητα και τιμές ανταλλακτικών και κυρίως συμπεριφορές αντιπροσωπειών …μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, είναι τα θέματα που επιβραβεύουν, ή κοκκινίζουν, αντίστοιχα οι καταναλωτές.

Αυτό σκεφτείτε το λίγο, είναι και το σημαντικότερο για ένα αυτοκίνητο (και όχι μόνο). Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας; Μας απογοήτευσε; Η μήπως είναι τόσο καλό, που αισθανόμαστε την ανάγκη να το επιβραβεύσουμε ή …να του γράψουμε και ποίημα; (έγινε και αυτό, από έναν αναγνώστη μας!)

Η πρώτη φάση της έρευνας – οι 400 πρώτες αναφορές – ήταν ιδιαίτερα σημαντική φάση.
Μετά την δημοσίευση της έρευνας, είχαμε εκατοντάδες σχόλια αναγνωστών που συμφωνούσαν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ταυτόχρονα η έρευνα μπήκε στην 2η φάση, όπου οι καταναλωτές συμμετείχαν στην έρευνα, έχοντας δει πλέον τα αρχικά αποτελέσματα.

Στην 2η αυτή φάση οι αναφορές σας ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Τα αποτελέσματα που ακολουθούν βγήκανε από 935 αναφορές, που ελέγξαμε προσεκτικά.
Οι αναγνώστες του Auto Τρίτη πρασίνισαν με μία, δύο ή τρεις μπαλίτσες (θετικά σχόλια) ή κοκκίνισαν με μία, δύο ή τρεις μπαλίτσες (αρνητικά σχόλια), τα αυτοκίνητα τους.
Μια μάρκα που εμφανίζεται 100% πράσινη, είναι επειδή είχε μόνο πράσινες «μπαλίτσες». Μία που εμφανίζεται κόκκινη στο 45% είναι γιατί μόνο το 45% από τις «μπαλίτσες» που συγκέντρωσε ήταν πράσινες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν κόκκινες. Είχε δηλαδή περισσότερες κόκκινες.

Τα αποτελέσματα είναι και αυτό το μήνα εντυπωσιακά.

Διάγραμμα από τα αποτελέσματα της έρευνας.

Διάγραμμα από τα αποτελέσματα της έρευνας.

– Οι πράσινες μάρκες (όσες συγκέντρωσαν πάνω από 85%) έγιναν 13 καθώς Chevrolet και Subaru μπήκαν στην έρευνα και πήγανε στα πράσινα, ενώ και η Alfa Romeo πήρε 10% και μπήκε στα πράσινα.

Έτσι:
– Iαπωνία, Κορέα, Ford και Alfa Romeo είναι οι πράσινες μάρκες.
– Στα κόκκινα η VW, αλλά και BMW που έχασε 42% και από το 83% βρέθηκε στο 41%, αλλά και η Smart που μπήκε στην έρευνα.
Mazda και Hyundai χάσανε την πρωτιά, καθώς απέκτησαν και κόκκινη «μπαλίτσα».
– Στα μεγάλα πορτοφόλια προηγείται η Mercedes με 81%, ακολουθεί η Audi με 65% και η BMW στα κόκκινα με 41%. Στην κατηγορία αυτή τα πράγματα είναι δύσκολα για τις μάρκες, αφού οι αγοραστές τους –δικαίως- έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Βάζουν λοιπόν στα κόκκινα την μάρκα τους για λόγους, που δεν φαίνονται να ενοχλούν τους ιδιοκτήτες των άλλων μαρκών.
– Στους Ευρωπαίους οι Ιταλοί προηγούνται με 86%, είναι δηλαδή στην πράσινη ζώνη, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι με 67% και οι Γερμανοί με 61% στην κίτρινη ζώνη.
– Η VW έμεινε στα κόκκινα, αλλά φαίνεται αποφασισμένη να βελτιώσει την θέση της, καθώς ξεκίνησε μεγάλη καμπάνια για τις after sales υπηρεσίες της, με πολύ φθηνότερες τιμές για τα service, αλλά και νέες υπηρεσίες για τους πελάτες της. Φαίνεται ότι έλαβε το μήνυμα που στείλατε, μέσω της έρευνας Autocheck του Auto Τρίτη.

Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο για μας, όσες εταιρείες είναι πραγματικά έξυπνες, θα αντιδράσουν άμεσα προς όφελος του καταναλωτή, που θα δει καλύτερες και φτηνότερες υπηρεσίες τώρα που βρήκε τρόπο, μέσω τουAutocheck να εκφράσει τα παραπονά του. Ελπίζουμε να δούμε γρήγορα αντίστοιχες ενέργειες και από την BMWπου οι κάτοχοι της την οδήγησαν πολύ χαμηλά, αλλά και από την Honda, όπου παρόλο ότι οι κάτοχοι της την κατατάσσουν στα πράσινα, ταυτόχρονα γκρινιάζουν για τις after sales υπηρεσίες της (σχετικό σχόλιο, ήρθε πρώτο σε κόκκινα likes, των αναγνωστών).

Εξαιρέσαμε την Volvo από την 2η φάση της έρευνας. Στις πρώτες 400 αναφορές ήταν μία από τις τρεις κόκκινες μάρκες με 46%. Αμέσως μετά την δημοσίευση της έρευνας, ακολούθησε μια βροχή πράσινων αναφορών, που το σύστημα ελέγχου της έρευνας ξεχώρισε αμέσως σαν ύποπτες, καθώς όλες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ήταν μικρά διαφημιστικά σποτς για την Volvo. Καμμία σχέση με την λογική που έχουν οι υπόλοιπες 920 αναφορές. Ζητήσαμε λοιπόν από την Volvo Hellas να μας επιβεβαιώσει ότι οι αναφορές αυτές δεν προέρχονται από ανθρώπους που έχουν επαγγελματική σχέση με τον χώρο του αυτοκινήτου, ούτε από συγγενείς τους, όπως σαφώς καθορίζουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα. Δεν πήραμε καμμία απάντηση.

Ζητάμε συγγνώμη από όποιον κάτοχο της Volvo εξαιρέσαμε την αναφορά του, για τους λόγους που αναλύσαμε παραπάνω, αλλά οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα, σαφώς τονίζουν, ότι για ευνόητους λόγους, δεν μπορούν να μετέχουν άτομα που σχετίζονται με την αγορά αυτοκινήτου, ούτε και συγγενείς τους.

Η εκτίμηση μας είναι ότι οι πραγματικές αναφορές θα άφηναν την Volvo στα κόκκινα. Ο λόγος είναι ότι τα Volvo είναι Ford προηγούμενης γενιάς, άρα θα μπορούσαν και αυτά να είναι στο 85%. Οι κάτοχοι τους όμως, τα αγόρασαν πολύ ακριβότερα από τα αντίστοιχα Ford, άρα θα τα κρίνουν με την λογική που «κρίνουν τα μεγάλα πορτοφόλια» (όπως αναλύσαμε σε προηγούμενη παράγραφο), όπου το παραμικρό λάθος κοστίζει.

Πηγή: Autotriti

Πως λειτουργεί; Mercedes AMG 5.5-liter V8 Biturbo Engine (Βίντεο)

Έχετε αναρωτηθεί τι μπορεί να κρύβεται κάτω από το καπό ενός ακριβού σπορ αυτοκινήτου;

Δείτε το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε!

Nissan GTR σε κολόνα (Βίντεο)

Nissan-GT-R-crash-3Μια λαμπάδα ίση με το μπόι του θα πρέπει να ανάψει ο Αντρέι Eστσένκο. Ο ποδοσφαιριστής της Κούμπαν καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε μια κολόνα τρέχοντας με ταχύτητα 170 χλμ χωρίς ευτυχώς για τον ίδιο να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 31χρονος αμυντικός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, οδηγώντας σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου σε κατάσταση μέθης. Το ατύχημα σημειώθηκε σε δρόμο του Κράσνονταρ και καταγράφηκε από κάμερα, προκαλώντας σοκ. Ο Eστσένκο πάντως από το φόβο του, αποχώρησε από το σημείο παρατώντας το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, προφανώς για να μην υποβληθεί σε αλκοοτέστ.

Πηγή: iefimerida

Αυτόματο ή χειροκίνητο;

Εσείς αν είχατε τη δυνατότητα τί θα επιλέγατες; Αυτόματο κιβώτιο ή χειροκίνητο; Διαβάστε το άρθρο και πείτε μας τη γνώμη σας.

Εσείς αν είχατε τη δυνατότητα τί θα επιλέγατες; Αυτόματο κιβώτιο ή χειροκίνητο; Διαβάστε το άρθρο και πείτε μας τη γνώμη σας.

Είναι ένα ερώτημα που μας τίθεται συχνά! Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί να απαντηθεί!

Χειροκίνητα κιβώτια
Πρόκειται για τον πιο απλό και συχνά χρησιμοποιούμενο τύπο κιβωτίου. Αυτή η απλότητά τους συνεπάγεται μεγάλη αξιοπιστία και χαμηλότερο κόστος κατασκευής αλλά και χαμηλότερο βάρος. Τα σύγχρονα χειροκίνητα κιβώτια διαθέτουν από 5 ως 7 σχέσεις με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών να έχουν 5 ή 6 σχέσεις, ενώ αυτά που διαθέτουν 7, μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού (πχ. Porsche 911, Chevrolet Corvette). Το μεγάλο τους προσόν, είναι ο έλεγχος και η συμμετοχή που προσφέρουν στον οδηγό και κατΆεπέκταση η οδηγική απόλαυση που με την τάση που έχει πάρει η αυτοκίνηση, με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών, πάει να αφαιρεθεί πλήρως από τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Στον τομέα της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων, δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα και εξαρτάται από την περίπτωση, όπου σε άλλες περιπτώσεις υπερτερούν τα αυτόματα και σε άλλες τα χειροκίνητα.

Αυτόματα κιβώτια
Τα αυτόματα κιβώτια γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη τελευταία. Τα σύγχρονα αυτόματα διαθέτουν από 6 ως 9 σχέσεις, ενώ αναμένονται οσονούπω και αυτόματα με 10 σχέσεις. Η μεγάλη τους αρετή, είναι η άνεση που προσφέρουν κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον, με το συνεχόμενο σταμάτα-ξεκίνα και τις πολλές αλλαγές ταχυτήτων που απαιτούνται αν έχεις χειροκίνητο. Ένα άλλο προσόν, είναι με τα ηλεκτρονικά ελέγχου και το λογισμικό που διαθέτουν, επιτρέπουν αρκετά οικονομική οδήγηση και ήπιες αλλαγές ταχυτήτων, ενώ όταν ο οδηγός επιθυμεί ταχύτερες αλλαγές υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές. Ο τομέας ταχύτητας αλλαγής των ταχυτήτων, είναι ένας ακόμα που υπερτερούν, αφού στα σύγχρονα αυτόματα, μπορεί να επιτευχθεί αλλαγή ταχύτητας ακόμα και σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ενώ στα χειροκίνητα απαιτείται από πενταπλάσιος ως δεκαπλάσιος χρόνος. Αν και η αποτελεσματικότητα είναι καλύτερη στα αυτόματα, εντούτοις στερούν από τον οδηγό τον έλεγχο και την οδηγική απόλαυση, θυμίζοντας ηλεκτρονικό παιχνίδι. Επίσης ο μεγάλος αριθμός σχέσεων που διαθέτουν, σε συνδυασμό με το πλήθος ηλεκτρονικών που διαθέτουν, αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους, το κόστος, το βάρος και μειώνουν την αξιοπιστία.

Συμπεράσματα
Τα αυτόματα κιβώτια υπερτερούν των χειροκίνητων στην άνεση και την ταχύτητα αλλαγής σχέσεων, όμως είναι πιο βαριά από τα χειροκίνητα και επηρεάζουν την ισορροπία του εμπρός μέρους του αυτοκινήτου λόγω βάρους. Τα δε χειροκίνητα, προσφέρουν οδηγική απόλαυση και χαμηλότερο βάρος, όμως χάνουν σε άνεση εντός αστικού περιβάλλοντος, ταχύτητα αλλαγής σχέσεων. Στον τομέα της οικονομίας καυσίμου, δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν συμπέρασμα, με τα αποτελέσματα να ευνοούν άλλες φορές το χειροκίνητο κιβώτιο και άλλες το αυτόματο, ανάλογα με την περίπτωση.

Εσείς τι λέτε ; Τι προτιμάτε; Τις 5 ή 10 φορές ταχύτερα αλλαγές με το αυτόματο ή την απόλαυση της οδήγησης –και ας είμαι πιο αργός- που προσφέρει το χειροκίνητο;

Πηγή: Autotriti

Ενημέρωση σχετικά με το αυτοκίνητο

Car News

Car News

Στη νέα μας ιστοσελίδα θέλουμε να σας παρέχουμε όσον δυνατών περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο και γύρω από αυτό.

Σε αυτό τον τομέα θα μαζεύουμε ενδιαφέρων ειδήσεις και εσείς με την επίσκεψη σας θα μπορείτε να διαβάζεται αυτά που σας ενδιαφέρουν.

Ανακλήσεις από εταιρίες, φορολογία σχετικά με το αυτοκίνητο, χρήσιμα νέα που αφορούν την αυτοκίνηση και φυσικά νέα σχετικά με την συντήρηση του αυτοκινήτου σας, είναι μερικά από τα νέα που θα σας κρατάμε ενήμερους!