Πυθαγόρας

Πάνω στην οργή σου ούτε να λες κάτι, ούτε να κάνεις.

Comments for this post are closed.