Αυτόματο ή χειροκίνητο;

Εσείς αν είχατε τη δυνατότητα τί θα επιλέγατες; Αυτόματο κιβώτιο ή χειροκίνητο; Διαβάστε το άρθρο και πείτε μας τη γνώμη σας.

Εσείς αν είχατε τη δυνατότητα τί θα επιλέγατες; Αυτόματο κιβώτιο ή χειροκίνητο; Διαβάστε το άρθρο και πείτε μας τη γνώμη σας.

Είναι ένα ερώτημα που μας τίθεται συχνά! Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί να απαντηθεί!

Χειροκίνητα κιβώτια
Πρόκειται για τον πιο απλό και συχνά χρησιμοποιούμενο τύπο κιβωτίου. Αυτή η απλότητά τους συνεπάγεται μεγάλη αξιοπιστία και χαμηλότερο κόστος κατασκευής αλλά και χαμηλότερο βάρος. Τα σύγχρονα χειροκίνητα κιβώτια διαθέτουν από 5 ως 7 σχέσεις με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών να έχουν 5 ή 6 σχέσεις, ενώ αυτά που διαθέτουν 7, μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού (πχ. Porsche 911, Chevrolet Corvette). Το μεγάλο τους προσόν, είναι ο έλεγχος και η συμμετοχή που προσφέρουν στον οδηγό και κατΆεπέκταση η οδηγική απόλαυση που με την τάση που έχει πάρει η αυτοκίνηση, με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών, πάει να αφαιρεθεί πλήρως από τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Στον τομέα της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων, δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα και εξαρτάται από την περίπτωση, όπου σε άλλες περιπτώσεις υπερτερούν τα αυτόματα και σε άλλες τα χειροκίνητα.

Αυτόματα κιβώτια
Τα αυτόματα κιβώτια γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη τελευταία. Τα σύγχρονα αυτόματα διαθέτουν από 6 ως 9 σχέσεις, ενώ αναμένονται οσονούπω και αυτόματα με 10 σχέσεις. Η μεγάλη τους αρετή, είναι η άνεση που προσφέρουν κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον, με το συνεχόμενο σταμάτα-ξεκίνα και τις πολλές αλλαγές ταχυτήτων που απαιτούνται αν έχεις χειροκίνητο. Ένα άλλο προσόν, είναι με τα ηλεκτρονικά ελέγχου και το λογισμικό που διαθέτουν, επιτρέπουν αρκετά οικονομική οδήγηση και ήπιες αλλαγές ταχυτήτων, ενώ όταν ο οδηγός επιθυμεί ταχύτερες αλλαγές υπάρχουν οι αντίστοιχες επιλογές. Ο τομέας ταχύτητας αλλαγής των ταχυτήτων, είναι ένας ακόμα που υπερτερούν, αφού στα σύγχρονα αυτόματα, μπορεί να επιτευχθεί αλλαγή ταχύτητας ακόμα και σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ενώ στα χειροκίνητα απαιτείται από πενταπλάσιος ως δεκαπλάσιος χρόνος. Αν και η αποτελεσματικότητα είναι καλύτερη στα αυτόματα, εντούτοις στερούν από τον οδηγό τον έλεγχο και την οδηγική απόλαυση, θυμίζοντας ηλεκτρονικό παιχνίδι. Επίσης ο μεγάλος αριθμός σχέσεων που διαθέτουν, σε συνδυασμό με το πλήθος ηλεκτρονικών που διαθέτουν, αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους, το κόστος, το βάρος και μειώνουν την αξιοπιστία.

Συμπεράσματα
Τα αυτόματα κιβώτια υπερτερούν των χειροκίνητων στην άνεση και την ταχύτητα αλλαγής σχέσεων, όμως είναι πιο βαριά από τα χειροκίνητα και επηρεάζουν την ισορροπία του εμπρός μέρους του αυτοκινήτου λόγω βάρους. Τα δε χειροκίνητα, προσφέρουν οδηγική απόλαυση και χαμηλότερο βάρος, όμως χάνουν σε άνεση εντός αστικού περιβάλλοντος, ταχύτητα αλλαγής σχέσεων. Στον τομέα της οικονομίας καυσίμου, δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν συμπέρασμα, με τα αποτελέσματα να ευνοούν άλλες φορές το χειροκίνητο κιβώτιο και άλλες το αυτόματο, ανάλογα με την περίπτωση.

Εσείς τι λέτε ; Τι προτιμάτε; Τις 5 ή 10 φορές ταχύτερα αλλαγές με το αυτόματο ή την απόλαυση της οδήγησης –και ας είμαι πιο αργός- που προσφέρει το χειροκίνητο;

Πηγή: Autotriti