Η πρόοδος στα Pitstop της Formula 1

Τι διαφορές παρατηρείτε μετά από πάνω από 60 χρόνια προόδου;
Συγκρίνετε τα πιτστοπ!